Psykab är ett konsultföretag inom psykiatri som förmedlar:

Uppdrag för specialister i psykiatri

Handledning för psykiatriska verksamheter.

Föreläsning- och utbildningsverksamhet inom området psykiatri som sömnproblem, ångest, bipolär sjukdom, beroende och missbruk, autismspektrum- och utvecklingsstörningar, personlighetsstörningar, depression, stress och psykossjukdomar.

Vi har även förlagsverksamhet och internetlösningar

År du patient kan du få hjälp här