Nomineringar utbildningar och nya verksamheter

Under året har största arbetsinsatsen legat i Västerås och jag kan med glädje delge två nomineringar för min handledande roll i min kliniska vardag som chefsöverläkare på den psykiatriska kliniken, den ena var för Årets kliniska pedagog och den andra var AT-rosen.

Utmärkelsen Årets kliniska pedagog är alla underläkares sätt att uppmärksamma och premiera en klinisk pedagog i Landstinget Västmanland. SYLF instiftade priset i början av 90-talet. Jag var nominerad till priset med motiveringen: ”Samuel lyssnar både på patienten och på yngre kollegor. Han tar sig tid och intresserar sig. Han ger bra tips och råd inför och i patientbemötandet. Med glimten i ögat skapar Samuel en god stämning i det vardagliga arbetet.”

Varje termin röstar AT-läkarna fram vem som ska tilldelas terminens AT-ros (mest uppskattade kliniska handledare). I höstens omröstning blev jag nominerad med motivationen: ”Samuel Lindholm bemöter AT-läkare och patienterna på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Han intresserar sig och lyssnar. Han kan även lätta upp stämningen med ett skämt, vilket behövs!”

Med Körkortshälsan AB som är ett delägt dotterbolag till Psykab AB har vi varit på ”The 9th International Conference on Early Psychosis – To the New Horizon” en lärorik vecka i Tokyo som avhandlade nydebuterad psykossjukdom och tidiga tecken på psykos med undersökningar, behandling och forskning på området. En av anledningarna till att vi åkte är vårt konsultuppdrag för Bo-gruppen där vi gått in som medicinskt anvariga läkare för verksamheten.

Psykab har också tagit över det medicinska ansvaret på Nanolfsvillan där vi börjar hitta en bra form för samarbete. Nanolfsvillan är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) med behandlingsinriktning som arbetar med familjebehandling samt utredningar.

 

Bästa hälsningar!

Samuel Lindholm

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.