Psykab besöker sjukhus i Madagaskar!

Som ett led i Psykab:s transkulturella utbildningssatsning och internationella aktivitet blev vi inbjudna till Centre Hospitalier de Soavinandriana Antananarivo, Madagaskar, där vi välkomnades av biträdande sjukhusdirektören Claude Eric Ramanantoanina.

Dessa internationella aktiviteter är en viktig del för att vi i dagens svenska psykiatri ska kunna bygga upp en välgrundad och äkta förståelse för transkulturell psykiatri i allmänhet och kris och trauma i synnerhet.

IMG_7304

Tidigare har Psykab gjort insatser i bland annat Pakistan, Afghanistan och Nepal, delvis i samarbete med Kris och Traumacentrum i Sörmland. Vi har hållit en veckas workshop om kris och trauma i Afghanistan, Kabul i samarbete med Tabish Organization med mera. Studiebesök på sjukvårdsinrättningar i Irak och Libanon är också genomförda.

Bitr sjukhusdirektör Claude Eric Ramanantoanina informerade om att Centre Hospitalier de Soavinandriana är ett av Antananarivos 4 stora sjukhus. Det har 450 vårdplatser och 150 anställda doktorer med specialiteter som kirurgi, internmedicin, psykiatri, pediatrik med mera.

IMG_2696

Vi blev runtvisade och informerade av läkare med olika specialiteter på sjukhuset. Vi besökte bland annat akutmottagningen, IVA, röntgenavdelningen och en neurologisk slutenvårdsavdelning specialiserad på stroke.

IMG_7302

Tyvärr saknar befolkningen i Madagaskar generellt social försäkring. På detta sjukhus var endast statsanställda och militär personal välkomna. Förhållandena var trots det mycket primitiva. Som vi förstod det var de övriga sjukhusen i landets huvudstad i ett betydligt sämre skick.

Bästa resehälsningar!

Samuel Lindholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.