Alla inlägg av psykab.se

Psykab besöker sjukhus i Madagaskar!

Som ett led i Psykab:s transkulturella utbildningssatsning och internationella aktivitet blev vi inbjudna till Centre Hospitalier de Soavinandriana Antananarivo, Madagaskar, där vi välkomnades av biträdande sjukhusdirektören Claude Eric Ramanantoanina.

Dessa internationella aktiviteter är en viktig del för att vi i dagens svenska psykiatri ska kunna bygga upp en välgrundad och äkta förståelse för transkulturell psykiatri i allmänhet och kris och trauma i synnerhet.

IMG_7304

Tidigare har Psykab gjort insatser i bland annat Pakistan, Afghanistan och Nepal, delvis i samarbete med Kris och Traumacentrum i Sörmland. Vi har hållit en veckas workshop om kris och trauma i Afghanistan, Kabul i samarbete med Tabish Organization med mera. Studiebesök på sjukvårdsinrättningar i Irak och Libanon är också genomförda.

Bitr sjukhusdirektör Claude Eric Ramanantoanina informerade om att Centre Hospitalier de Soavinandriana är ett av Antananarivos 4 stora sjukhus. Det har 450 vårdplatser och 150 anställda doktorer med specialiteter som kirurgi, internmedicin, psykiatri, pediatrik med mera.

IMG_2696

Vi blev runtvisade och informerade av läkare med olika specialiteter på sjukhuset. Vi besökte bland annat akutmottagningen, IVA, röntgenavdelningen och en neurologisk slutenvårdsavdelning specialiserad på stroke.

IMG_7302

Tyvärr saknar befolkningen i Madagaskar generellt social försäkring. På detta sjukhus var endast statsanställda och militär personal välkomna. Förhållandena var trots det mycket primitiva. Som vi förstod det var de övriga sjukhusen i landets huvudstad i ett betydligt sämre skick.

Bästa resehälsningar!

Samuel Lindholm

The Facial Action Coding System (FACS)

Denna vecka deltar två av Psykab:s medarbetare på en workshop i ämnet FACS med Erika Rosenberg Ph.D. på Berkeley University 

FACS är utvecklat av Paul Ekman och Wallace Friesen. Det är ett vetenskapligt underbyggt detaljerat system som förklarar och kategoriserar alla ansiktets möjliga uttryck och emotioner.

Kursdeltagarna är från alla världens hörn och innefattar specialister inom datorvetenskap, forskare i beteende och emotioner, pedagoger, psykiatriker, psykologer och utvecklare av digitala bedömningsinstrument av människor, myndighetspersoner och filmindustrin med flera.

Manualen är en komplex och mycket detaljerad systematisk genomgång av ansiktets alla så kallade Action Units (AU) och alla olika kombinationer av dessa. Systemet har, på ett imponerande sätt hittat en heltäckande beskrivning av ansiktets alla möjliga miner och uttryck.

Alla kursdeltagare lär sig att under kursen själva utföra alla AU:s -många är lätta men flera är riktigt svåra att få till. Genom detta fördjupas kunskapen om människans ansiktsuttryck och vi får en inbyggd ny observationsförmåga som tidigare låg dold för oss.

Tillämpningsområdena är många. Filmindustrin, datorprogram, psykologi, underrättelsetjänster, psykiatri, personbedömningar med mera.

FACS

Bästa hälsningar!

Samuel Lindholm

Nomineringar utbildningar och nya verksamheter

Under året har största arbetsinsatsen legat i Västerås och jag kan med glädje delge två nomineringar för min handledande roll i min kliniska vardag som chefsöverläkare på den psykiatriska kliniken, den ena var för Årets kliniska pedagog och den andra var AT-rosen.

Utmärkelsen Årets kliniska pedagog är alla underläkares sätt att uppmärksamma och premiera en klinisk pedagog i Landstinget Västmanland. SYLF instiftade priset i början av 90-talet. Jag var nominerad till priset med motiveringen: ”Samuel lyssnar både på patienten och på yngre kollegor. Han tar sig tid och intresserar sig. Han ger bra tips och råd inför och i patientbemötandet. Med glimten i ögat skapar Samuel en god stämning i det vardagliga arbetet.”

Varje termin röstar AT-läkarna fram vem som ska tilldelas terminens AT-ros (mest uppskattade kliniska handledare). I höstens omröstning blev jag nominerad med motivationen: ”Samuel Lindholm bemöter AT-läkare och patienterna på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Han intresserar sig och lyssnar. Han kan även lätta upp stämningen med ett skämt, vilket behövs!”

Med Körkortshälsan AB som är ett delägt dotterbolag till Psykab AB har vi varit på ”The 9th International Conference on Early Psychosis – To the New Horizon” en lärorik vecka i Tokyo som avhandlade nydebuterad psykossjukdom och tidiga tecken på psykos med undersökningar, behandling och forskning på området. En av anledningarna till att vi åkte är vårt konsultuppdrag för Bo-gruppen där vi gått in som medicinskt anvariga läkare för verksamheten.

Psykab har också tagit över det medicinska ansvaret på Nanolfsvillan där vi börjar hitta en bra form för samarbete. Nanolfsvillan är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) med behandlingsinriktning som arbetar med familjebehandling samt utredningar.

 

Bästa hälsningar!

Samuel Lindholm

 

Psykab besöker Kopila Ghar i Kathmandu

Under oktober 2014 besökte Psykab Kopila Ghar tillsammans med en barnläkare, en specialist i allmänmedicin och en lärarinna. Detta i syfte att inleda ett samarbete med hjälporganisationen We Care.

Kopila Ghar är ett drop-in center för gatubarn i Nepals huvudstad Kathmandu. Hit kan barn vända sig för en sovplats, mat, informell utbildning och enkel vård.

Varje natt besöker 20-30 barn centret. Barn som kommer regelbundet har möjlighet att flytta vidare till mer ordnade levnadsförhållanden. Det serveras varma måltider och snacks på centret. Barnen får medicinsk hjälp och det anordnas lördagsutflykter med mera.IMG_8662

Socialarbetaren Brishant Maharjan läraren Ema Shresta, socialarbetaren Niroj Bascota och nattvakten tillika förstahjälpen-sjukvårdaren Ajay Lama
Socialarbetaren Brishant Maharjan läraren Ema Shresta, socialarbetaren Niroj Bascota och nattvakten tillika förstahjälpen-sjukvårdaren Ajay Lama

IMG_8668IMG_8665IMG_8663

Kräftor och brandrök

Första kräftkoket är avklarat och kräftorna är rikliga och stora i år. Kräftor

Psykab har just nyanställt sjuksköterskor som täcker jourlinjen på Attendo Bolmängens psykiatrika behandlingshem.

Psykab har också inlett ett nytt samarbete med Nanolfsvillan som driver familjebehandling samt utredningar. Detta i form av konsultpsykiatriska läkartjänster.

Körkortshälsan blir allt mer etablerad och uppskattad och ytterligare en sjuksköterska är nu anställd i denna verksamhet.

Arbetet med sömnproblem och behandling mot dessa i form av bokförsäljning av självhjälpsboken ”Från sömnlös till utsövd” är återupptaget efter virusproblem med hemsidan.

På den psykiatriska kliniken i Västerås fortsätter jag mitt uppdrag som överläkare inom psykossektionen och med mitt chefsöverläkaruppdrag. Det ligger en dimma av brandrök från den stora skogsbranden väster om Sala där 16.800 hektar skog gått upp i rök men där man nu förhoppningsvis börjar få branden under kontroll.

Lev Väl!

Samuel

 

Framåtanda och ledarskap

Utöver överläkaruppdraget i psykossektionen så är chefsöverläkaruppdraget i Västmanlands vuxenpsykiatri en utmaning. Utbildningsuppdrag med senast en 2-timmars uppskattad föreläsning om sömnstörningar och dess differentialdiagnoser för alla Västmanlands alla AT-läkare.

IMG_6332

Parallellt med detta utvecklar vi Körkortshälsan som slår rekord i antalet patienter varje månad. Vi är mitt uppe i att nyrekrytera ytterligare en sjuksköterska till Körkortshälsan och utvidga verksamheten både med nya landsting och med inriktning mot företag och drogscreening.

Vår självhjälpsbok ”Från sömnlös till utsövd” kommer förhoppningsvis ut i en översatt version på Amazon till sommaren. Översättningen är klar och finputsning pågår.

Efter en mycket givande kurs på KI om ADHD finns nu rykande färska skattningsskalor för området i Psykab:s populära samling av skattningsskalor. Bland annat länkar vi till sen senaste nyreviderade versionen av DIVA 2.0

Föreläsningar, kurser och utskick

Hösten lägrar sig utanför Psykabs huvudkontor och ytterligare en händelserik vecka går mot sitt slut. Denna vecka har vi avverkat en föreläsning om affektiv sjukdom för ca 40 AT-läkare i Västmanlands landsting. Bland annat redogjorde jag för hur en alternativ karriär kan se ut för en läkare med en entreprenörshjärna.

Psykab har också i veckan jobbat med Divanmedicin med ett reklamutskick gällande Körkortshälsan AB och dess verksamhet i Sörmland och Östergötland. Utöver detta heltidsjobb inom psykiatrin i Västmanland.

Irak och Afghanistan

I december förra året var Psykab på uppdrag i Afghanistan (Kabul).

Reseskildringen och uppdraget med workshop för 22 Afghanska psykoterapeuter. Nu finns nya möjligheter för fortsatta uppdrag i tunga konfliktområden där Psykab bidrar med specialistpsykiatrisk kompetens.

Våren är nära…

Psykab har just genomfört en kurs för utbildning av sömncoacher. Ny kurs hålls nästa termin och intresseanmälan kan göras på www.somncoach.se. En kurs där du som deltagare kan utbilda personer med sömnproblem att sova bättre.

Vi bemannar för närvarande i Västerås via företaget Psykiatrika.se. Uppdraget på Dagöholm är avslutat.

Körkortshälsan, www.korkortshalsan.se har utvidgat sin verksamhet till Sörmland och Östergötland. Vi utfärdar körkortsintyg alla kategorier. Avtal med laboratorier, mottagningsverksamhet, intygsutfärdande etc.

Boken ”Från sömnlös till utsövd : sex veckor till bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet” är restnoterad men ny upplaga är på gång. Denna gång i omarbetat format. Fram tills dess rekommenderas www.somnkuren.se för inköp av boken i e-format.

Vårhälsningar!

Samuel Lindholm